Posvietime si na vaše preklady

Dostali ste negatívnu spätnú väzbu na vaše preklady? Konverzie na vašom webe nespĺňajú vaše očakávania? Potrebujete si overiť kvalitu práce prekladateľa? V takom prípade využite našu službu revízia prekladu.

Zameriame sa na:

Gramatika
Skontrolujeme text po gramatickej stránky a označíme v ňom všetky pravopisné chyby podľa závažnosti.

 Štylistika
Skontrolujeme text po štylistickej stránke, skontrolujeme slovosled vo vetách a navrhneme úpravy.

Terminológia
Skontrolujeme text nielen z pohľadu správnosti terminológie, ale aj jej konzistencie v rámci textu.

Kľúčové slová
Skontrolujeme v texte použité kľúčové slová, overíme ich vyhľadávanosť a navrhneme nové.