Neprekvapí nás žiadne odvetvie

Disponujeme medzinárodnou databázou skúsených prekladateľov, ktorí majú nielen veľmi dobre podkutý jazyk, ale zároveň sú aj expertmi na rôzne oblasti.

Poskytneme vám preklady v týchto oblastiach
 

Technika

 • preklady technickej dokumentácie
 • preklady návodov a manuálov         
 • preklady certifikátov a noriem         

Stavebníctvo

 • preklady podkladov k projektom
 •    preklady bezpečnostných smerníc
 • preklady dokumentácie                 

Financie

 • preklady účtovných závierok
 • preklady výročných správ     
 •       preklady faktúr a výpisov           

Právo

 • preklady zmlúv                               
 • preklady dokumentov pre úrady
 • preklady úradných listín               

Medicína

 • preklady príbalových letákov           
 • preklady zdravotnej dokumentácie
 • preklady klinických štúdií                 

Úradné preklady

 • overené preklady výpisov z registrov
 • overené preklady sobášneho listu    
 • overené preklady rodného listu