Pravidlá používania súborov cookies

1. We Localise. s r. o . používa na webovej stránke www.welocalise.sk stránke súbory cookies, ktoré sú použité za účelom merania návštevnosti webu, cielenie reklamy, prispôsobenie zobrazenie webových stránok www.welocalise.sk. Cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok sú spracovávané na základe oprávneného záujmu správcu.
Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom, najmä prevádzkovateľom služieb a platforiem Google.

2. Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu.

3. Zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu je aktivované z iniciatívy návštevníka webu, vyjadrením aktívneho zaškrtnutia možnosti „Prijať“, ktorá sa zobrazí pri prvej návšteve webovej stránky.

4. Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená nižšie pri jednotlivých cookies. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

5. Zhromaždené cookies súbory sú spracované prostredníctvom:

• služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Cookies súbory zozbierané spoločnosťou Google Inc. sú v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

6. Vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
• požadovať od správcu informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva,
• vyžiadať si u správcu prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť,
• požadovať od správcu vymazanie týchto osobných údajov – výmaz správca vykoná, pokiaľ
nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami správcu,
• v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov
obrátiť sa na správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

7. Spoločnosť We Localise s r. o. zhromažďuje na svojich webových stránkach nasledujúce súbory cookies:

•Typ •Názov •Účel •Expirácia
•Cookies tretích strán •Google Analytics •Získanie štatistických informácií •Podľa nastavenia
prehliadača